Universal Journal of Pharmacy, Volume 3, Issue 6, November-December 2014

Desai Mrunalini N* and Chavan N.S

Mary Kensa V*, Kavitha A, BABY A, Ramya S, Roopa M and Manjusha G

Sachan Anupam Kumar*, Singh Swati and Gupta Ekta

Soni Himesh*, Malik Jitender, Sandeliya Priyanshu and Singhai AK

Lad Sandip R, Patel KS, Harisha CR, Rajagopala S, Kori VK5, Shukla VJ

Umadevi RK*, Chandrasekhar Javali, Karvekar MD, Somashekar PL

Kalaskar Sneha*, Harisha CR, Vd Patel BR, Shukla VJ

Vyas Hetal D*,Dave Alankruta R, Harisha CR, Shukla VJ

Thulasi N1, Madhavi R1, Bhuvaneswari E1, Sivaprasad S2*

Rana Rinu K1*, Bedi Manjeesh, Bhatia Manish

Sarang SV and Nagaraja TG*