Universal Journal of Pharmacy, Volume 3, Issue 1, January-February 2014

Richard Arias* Fabian Rentas

Gulzar Ahmad Nayik*, Tajamul Rouf Shah, Khalid Muzaffar, Sajad Ahmad Wani, Amir Gull, Ishrat Majid and  Farhan Mohiudidin Bhat

Suchetha A, Lakshmi P*, Akanksha Garg, Dinesh Bhopale, Divya Bhat, Darshan B Mundinamane

Wani Sajad Ahmad*, Shah Tajamul Rouf, bazaria Bindu, Nayik Gulzar Ahmad, Gull Amir, Muzaffar Khalid, Kumar Pradyuman

Gulhane Harshad*, Bhople Sunanda, Khatri Amol, Thatere Ashish, Nakanekar Amit, Kabra Prakash

Kalaivani S*, Dnyaneshwar Punse, Vimalraj D, Jenish Manohar, Sharmila K

Rajasekaran SA, Kalaivani S

Santhosh Kumar, Mythri H*, Kashinath KR

Shankar SJ*, Kalikonda Anudeep

KavehBehaeen*, Reza Akhoondzadeh, SholehNesioonpour, Seyed Amin MoosavianRoshanzamir

Mishra Pramod Kumar*, Rai NP

Rao Jitendra*, Singh Kalpana, Singh Shweta, Mishra Sunit Kumar, Bajpai Manish

EI-Mahdy MM*,  Yosef SM

El-Sayed AM, El-Mahdy MM*, Essam-El dien MM and Saddik MS

Kekare Prajact G*, Shastri Rajesh A

Sachin L Patil*, Abhijeet Kachare, Tanuja Shaikh, Shubhangi Nikam

Ambikar RB*, Deokar GS

Judia Harriet Sumathy V*

Revathi P*, T. Jeyaseelan senthinath, RS Vigneshwari,N. Prabhu

Subitha. S