Universal Journal of Pharmacy, Volume 2, Issue 6, November-December 2013

Ranjitha J, Vijayalakshmi S*

Vyas Deepak Madanmohan*, Umarkar Suwarna Vasantarao , Sathe Kalpana Dilip , Nakanekar Amit  Vishwas

Kadian Naveen*, Saini Mohit, Tandon Manas

Das Mahapatra Kousik*, Ekta

Manohar Urankar, Anand Desai and Ramachandra Bhat

Kejriwal Swati*, Bhandary Rahul, Ramesh Amitha, Thomas Biju

Mhaske Dnyandeo K, Patil Dinanath D, Patare Machindra A, Wadhawa Gurumeet C*

Thriveni KS, Basavaraj Padmashali*, Siddesh MB And Chidananda BN

Hegde MN*, Shetty AV

Syed Shafiq*, Ramathilakam B

Krynetskiy E*, Mishra A, Rua M, Abdullah S, Gaughan J, Chuai S, Thomasson A, Braverman A, Pontari M

Patil Daulat G* and Nikam Shashikant V

Uma Nath Ushakumari*, Ravi Ramanujan

Chauhan Rajesh A and Acharya GD*

Tank MF, Acharya GD*

Patil Dinanath D*

Patil Dinanath D*

Arun Raj GR*, Nikhil DV, Shailaja U, Rao Prasanna N, Ajayan S

Mansoor Soltanzadeh*, Farhad Soltani, Fatemeh Javaherforoosh, Alireza Olapour, Mohammad Hosein Hasanishalmani

Abhay Prakash*, Arun Raj GR, Debnath Parikshit, Prasad Lalta, Tiwary PR

Patil Dinanath D*, Wadhawa Gurumeet C

Benade Rupali*and Gujarathi Nilima