Universal Journal of Pharmacy, Volume 2, Issue 3, May-June 2013

Review Article

 

Sharma Padmini*, Powar Priyatama, Thorat Vidya, Avari Jasmine

Pandey Ankita and Pandey Govind*

Raaz K Maheshwari*, Bina Rani, Parihaar Sangeeta

D’Souza A, Sutar PS*, Sutar KP, Patel S, Sambrekar A

Puttachari Satish*, Yetkuri Koushik, Pachava Shrinivas

Kajaria Divya*, Tripathi JS, Tiwari SK

Bina Rani, Raaz K Maheshwari*, Rajnee

Kapuriya Kaushik*, Ganure Ashok, Davda Swati, Kitawala Mustafa, Topiya Hiral 

 

Research Article

 

Sriram S*, Vidhya D, Gisha Mary George, Manjula Devi AS, Rajalingam BR , Shivashankar V,Chitra B

Ravi Kumar A*    Reddy Raja B

Hasumati A Raj, Rajput SJ, Ahir Digisha J*, Chaudhari Tejaswini D

Lakshmi S*, Niranjan MS, Someshekar PL

Naveen S* and Farhath Khanum

Battiwala Archana J*, Shah Chandragopal S

Mammen D*, Daniel M, Sane RT

Sharma Ashish*, Acharya RN , Shukla VJ, Harisha CR, Gupta SK

Trivedi Hiren, Sreenivasa GM, Jayachandran E*, Sri ranga T and Vidya Sagar J

Thippeswamy B, Shanmukha I, Ramachandra Setty S*

Hajoori M*, Naik K, Naik M, Dasgupta S

Basavaraj KF, Karthikeyan Ramalingam*

Mohd Tariq*, Shiakh Imtiyaz, Chaudhary Shahid, Khaleequr Rahman

Shankrayya. M*, Venkatesh JS, Nagesh C, Santhosh Raj M,Sindhu Patil, Jagadish Rabadia, Chand Basha SA

Joshi Shrinivas D*, Kulkarni Manoj, More Uttam A

Ragya Eslavath*, Goli Venkateshwarlu, Manoranjansabat, Harikrishna V, Jyothi CH, Latha K

Bolakatti Girish*, Badiger Arvind, Katagi Manjunatha S, Miskin Narayan R, Dabadi Prakash, Muralikrishna KS